Každý rok nám na pomoc ľuďom bez domova chýba takmer 400 000 €. Pomôžte nám vyskladať chýbajúce financie a spolu zvládneme pomôcť všetkým, ktorí stratili domov, rodinu, prácu a častokrát aj zdravie.

Rovnako by sme v núdzi pomohli aj vám.

Zapojte sa a pomôžte nám zmeniŤ 
ich život k lepšiemu

Sme vďační za akúkoľvek pomoc.

2 % z dane
pre Depaul

Venujte svoje 2% z dane pre ľudí bez domova. Poradíme vám, ako na to a aké dokumenty potrebujete.

Adopcia
postele

Máme až 6 zariadení, v ktorých máme spolu viac ako 250 postelí. Zapojte sa do adopcie a pomôžte nám robiť to, čo vieme naozaj dobre. Podporiť môžete našu prácu v nocľahárni, útulku aj sociálnu a zdravotnú pomoc.

Finančná
podpora

Ak nás viete podporiť jednorazovo alebo pravidelne akoukoľvek sumou, pomôžete nám zakúpiť napr. zdravotnícke vybavenie či benzín, ktorý potrebujeme na naše výjazdy v rámci terénnej práce.

Prečo vás potrebujeme

Každý rok musíme sami získať až 400 000 €. Vďaka nim vieme stovkám ľudí bez domova ponúknuť okrem nocľahu aj teplú deku, polievku na večeru, chlieb na raňajky, ale aj ošatenie, zdravotnú pomoc a sociálne poradenstvo. A nezabúdame ani na ľudský prístup a pochopenie. Svoju prácu robíme dobre a so srdcom, ale bez pomoci to sami nezvládneme.

KtO sme

Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá vznikla pred 13 rokmi ako reakcia na zamrznutie takmer 20 ľudí bez domova v uliciach Bratislavy. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc všetkým, ktorí zostali na ulici. Ako organizácia prevádzkujeme najväčšiu nocľaháreň na Slovensku a ďalších päť zariadení pre ľudí bez domova poskytujúcich zdravotnú a sociálnu pomoc.

postup na darovanie

Do daňového priznania (DP) treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane
uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Postup pri poukazovaní 2 % je rozdielny podľa toho, či ste zamestnancom, či svoje daňové priznanie podávate sami,
alebo či ste firma (právnická osoba). Podrobné inštrukcie a predvyplnené formuláre nájdete nižšie.

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane a z nej si vypočítate sumu, ktorú chcete darovať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín.
   Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
  Pripravili sme pre Vás tlačivo s vyplnenými údajmi našej organizácie na poukázanie 2% resp. 3% daní pre Depaul Slovensko:

Stiahnuť tlačivo na darovanie 2% (3%) z daní

Ak si neviete rady, pozrite si ukážkový príklad tlačiva s vyplnenými údajmi fiktívneho darcu (údaje o darcovi aj výška poukázanej sumy sú vymyslené).

Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie aj Vyhlásenie doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vybraného prijímateľa, ktorého ste si zvolili.

Do daňového priznania pre fyzické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Vypočítajte si výšku zaplatenej dane a z tejto sumy môžete poukázať:

 • 2% ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
 • 3% ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

Stiahnuť tlačivo na darovanie 2% (3%) z daní pre fyzickú osobu – typ A 

Stiahnuť tlačivo na darovanie 2% (3%) z daní pre fyzickú osobu – typ B 

Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,00 € .

Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. marca 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“!!! (stiahnuť vzor tlačiva)

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

 • Ak ste v minulom roku 2018 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2019) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Depaul Slovensko), tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 • Ak ste v minulom roku 2018 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2019) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Depaul Slovensko), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Stiahnuť tlačivo na darovanie 2% (3%) z daní pre právnickú osobu

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

V daňovom priznaní pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % (1,5%) z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 910 842 718 alebo na e-mailovej adrese info@depaulslovensko.org.

Copyright © 2018 Depaul Slovensko súčasťou Depaul International