HĽADÁME DODÁVATEĽA

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, okrem iného poskytujúca humanitárnu pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine a postihnutých vojnovým konfliktom, má záujem o opciu na nákup vybraného potravinového tovaru a hygienických potrieb v predpokladanej výške 2.583.750 EUR v období šiestich mesiacov počnúc od 01.01.2023.

Vzhľadom na uvedené organizácia začala realizovať užšie vnútroštátne výberové konanie, mimo postupov a pravidiel verejného obstarávania, ktoré sa na túto konkrétnu zákazku nevzťahujú, s cieľom transparentne a hospodárne určiť vhodného dodávateľa pre uvedené tovary.

Pozývame týmto dodávateľov, ktorí majú záujem a disponujú potrebnými zdrojmi, aby nám predložili svoje VYJADRENIE ZÁUJMU o účasť vo výberovom konaní.

Lehota na predloženie dokumentov, ktoré Vám v prípade Vášho záujmu zašleme je 28.11.2022 o 12.00 hod. Dokumenty musia byť zaslané poštou priamo humanitárnemu oddeleniu organizácie, a to na nasledovnú adresu: Depaul Slovensko, n.o., Opavská 24, 831 01 Bratislava.

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia očakáva uzavretie užšieho výberu kandidátov na dodávateľa (dodávateľov), s ktorými bude vo výberovom konaní ďalej komunikovať, na základe predložených dokumentov do 30.11.2022, vrátane.

Vážené dámy a páni, ak má Vaša spoločnosť záujem a disponuje potrebnými zdrojmi, pozývame Vás, aby ste nám predložili jej VYJADRENIE ZÁUJMU o účasť vo výberovom konaní. Podklady k účasti v tomto konaní Vám na vyžiadanie zašleme elektronicky e-mailom; kontaktovať nás môžete na adrese objednavky@depaul.sk.

Humanitárnemu tímu Depaul Slovensko sa od začiatku vojny podarilo zaslať a vydistribuovať viac než 2 500 000 kg potravín a hygieny. Táto pomoc je však neustále rovnako potrebná a preto hľadáme partnera, ktorý nám pomôže byť tu pre ľudí, ktorí v dôsledku vojny prišli o svoje domovy a bezpečie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zdieľanie článku:

Facebook
Twitter
Email