Depaul International

Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej charitatívnej organizácie Depaul, ktorá pôsobí po celom svete. Cieľom organizácie je ukončiť bezdomovectvo a zmeniť životy ľudí, ktorých bezdomovectvo zasiahlo.

Spojené kráľovstvo, USA, Írsko, Francúzko, Ukrajina, Slovensko, Chorvátsko.

Čo robíme
Nachádzame riešenia na ukončenie bezdomovectva

Členským pobočkám organizácie Depaul pomáhame rozvíjať nové prístupy v prevencii a ukončení bezdomovectva, ktoré sú založené na osvedčených postupoch a prispôsobené prostrediu, v ktorých fungujú. Depaul International sa tiež snaží vytvoriť nové partnerstvá a založiť nové členské pobočky v krajinách, v ktorých je pre ľudí bez domova nedostatok služieb.

Podpora členských Depaul pobočiek

Je našou snahou dodržať vysoké štandardy v oblasti správy, financií a poskytovania služieb vo všetkých členských pobočkách organizácie Depaul. Depaul International pritom pôsobí ako centrum prostriedkov a v prípade potreby pomáha dcérskym organizáciám budovať kapacity, získavať finančné prostriedky a poskytuje odborné znalosti či kontakty.

Vincentské hodnoty v každodennom živote organizácie

Dohliadame na to, aby naše vincentské hodnoty boli súčasťou všetkých aspektov života v organizácii. Pre všetky pobočky Depaul v rôznych krajinách organizujeme školenia zamerané na vincentské hodnoty na všetkých úrovniach organizácie. Záleží nám na tom, aby tieto hodnoty chápal a osvojil si každý, od zamestnancov,  ktorí pracujú priamo s ľuďmi bez domova až po členov správnej rady.  

Advokácia a systémové zmeny

Ukončovať bezdomovectvo sa snažíme cez prácu so štátnymi orgánmi a cez systémové zmeny na miestnej a globálnej úrovni. Napríklad sme prví, ktorým sa podarilo zaradiť bezdomovectvo do programu OSN. To sa nám podarilo vďaka spolupráci s Inštitútom globálneho bezdomovectva a Alianciou bezdomovcov rodiny Famvin.

Príbeh Depaul

Začiatky siahajú do roku 1989, kedy skupina ľudí vo Veľkej Británii zareagovala na rastúci počet mladých ľudí bez domova v uliciach Londýna. Depaul sa rýchlo rozrástol a v roku 2002 sa začal rozširovať do zahraničia. Teraz pôsobí po celom svete.

Všetky členské pobočky Depaul sú nezávislé a zameriavajú sa na riešenie potrieb ľudí bez domova v ich vlastných krajinách. Podporu dostávajú od tímu Depaul International, ktorý sídli v Londýne. Ten tiež podporuje a pomáha vytvárať nové členské pobočky Depaul.

Svätý Vincent de Paul

Depaul založili v roku 1989 tri katolícke organizácie: Dcéry lásky, Passage Day Center a Spoločnosť Svätého Vincenta de Paul.

Depaul je členom celosvetovej vincentínskej rodiny, ktoré združuje viac ako 2 milióny ľudí, ktorí boli inšpirovaní sv. Vincentom de Paul. Svätý Vincent de Paul bol hlavným spoločenským reformátorom v 17. storočí vo Francúzsku. Svoj život venoval pomoci chudobným, chorým a potrebným. Často sa označuje ako „Svätý charity“.

Medzinárodná skupina Depaul pracuje pre dobro všetkých a podporuje ľudí všetkých vierovyznaní i tých bez vierovyznania.

Globálne úsilie

Vincentínske hodnoty sú kľúčové pre prácu medzinárodnej organizácie Depaul. Medzi tieto hodnoty patrí záväzok pomôcť tým najchudobnejším z chudobných. Riadime sa myšlienkou, že viac ako slová za nás hovoria naše činy. 

Depaul International tiež spolupracuje s DePaul University so sídlom v Chicagu. Tá dohliada na Inštitút globálneho bezdomovectva, globálne fórum pre výskum a vedenie organizácií, ktoré pomáha rôznym medzinárodným partnerom získavať vedomosti, zručnosti a kapacity na prekonanie bezdomovectva.

Viac na https://int.depaulcharity.org/

Zdieľanie stránky: