Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej charitatívnej organizácie Depaul, ktorá pôsobí po celom svete. Cieľom organizácie je ukončiť bezdomovectvo a zmeniť životy ľudí, ktorých bezdomovectvo zasiahlo.

Spojené kráľovstvo, USA, Írsko, Francúzko, Ukrajina, Slovensko, Chorvátsko.

Čo robíme
Nachádzame riešenia na ukončenie bezdomovectva

Členským pobočkám organizácie Depaul pomáhame rozvíjať nové prístupy v prevencii a ukončení bezdomovectva, ktoré sú založené na osvedčených postupoch a prispôsobené prostrediu, v ktorých fungujú. Depaul International sa tiež snaží vytvoriť nové partnerstvá a založiť nové členské pobočky v krajinách, v ktorých je pre ľudí bez domova nedostatok služieb.

Podpora členských Depaul pobočiek

Je našou snahou dodržať vysoké štandardy v oblasti správy, financií a poskytovania služieb vo všetkých členských pobočkách organizácie Depaul. Depaul International pritom pôsobí ako centrum prostriedkov a v prípade potreby pomáha dcérskym organizáciám budovať kapacity, získavať finančné prostriedky a poskytuje odborné znalosti či kontakty.

Vincentské hodnoty v každodennom živote organizácie

Dohliadame na to, aby naše vincentské hodnoty boli súčasťou všetkých aspektov života v organizácii. Pre všetky pobočky Depaul v rôznych krajinách organizujeme školenia zamerané na vincentské hodnoty na všetkých úrovniach organizácie. Záleží nám na tom, aby tieto hodnoty chápal a osvojil si každý, od zamestnancov,  ktorí pracujú priamo s ľuďmi bez domova až po členov správnej rady.  

Advokácia a systémové zmeny

Ukončovať bezdomovectvo sa snažíme cez prácu so štátnymi orgánmi a cez systémové zmeny na miestnej a globálnej úrovni. Napríklad sme prví, ktorým sa podarilo zaradiť bezdomovectvo do programu OSN. To sa nám podarilo vďaka spolupráci s Inštitútom globálneho bezdomovectva a Alianciou bezdomovcov rodiny Famvin.

Príbeh Depaul

Začiatky siahajú do roku 1989, kedy skupina ľudí vo Veľkej Británii zareagovala na rastúci počet mladých ľudí bez domova v uliciach Londýna. Depaul sa rýchlo rozrástol a v roku 2002 sa začal rozširovať do zahraničia. Teraz pôsobí po celom svete.

Všetky členské pobočky Depaul sú nezávislé a zameriavajú sa na riešenie potrieb ľudí bez domova v ich vlastných krajinách. Podporu dostávajú od tímu Depaul International, ktorý sídli v Londýne. Ten tiež podporuje a pomáha vytvárať nové členské pobočky Depaul.

Svätý Vincent de Paul

Depaul založili v roku 1989 tri katolícke organizácie: Dcéry lásky, Passage Day Center a Spoločnosť Svätého Vincenta de Paul.

Depaul je členom celosvetovej vincentínskej rodiny, ktoré združuje viac ako 2 milióny ľudí, ktorí boli inšpirovaní sv. Vincentom de Paul. Svätý Vincent de Paul bol hlavným spoločenským reformátorom v 17. storočí vo Francúzsku. Svoj život venoval pomoci chudobným, chorým a potrebným. Často sa označuje ako „Svätý charity“.

Medzinárodná skupina Depaul pracuje pre dobro všetkých a podporuje ľudí všetkých vierovyznaní i tých bez vierovyznania.

Globálne úsilie

Vincentínske hodnoty sú kľúčové pre prácu medzinárodnej organizácie Depaul. Medzi tieto hodnoty patrí záväzok pomôcť tým najchudobnejším z chudobných. Riadime sa myšlienkou, že viac ako slová za nás hovoria naše činy. 

Depaul International tiež spolupracuje s DePaul University so sídlom v Chicagu. Tá dohliada na Inštitút globálneho bezdomovectva, globálne fórum pre výskum a vedenie organizácií, ktoré pomáha rôznym medzinárodným partnerom získavať vedomosti, zručnosti a kapacity na prekonanie bezdomovectva.

Viac na https://int.depaulcharity.org/

Depaul International

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.