Kontakt

Depaul Slovensko, nezisková organizácia

Fakturačná adresa:
Depaul Slovensko
nezisková organizácia,
Kapitulská 308/18,
814 14 Bratislava
IČO: 37924443
DIČ: 2022203073 

Kontakt:
+421-2-54432128
info@depaul.sk

Kancelária organizácie:
Opavská 24
831 01 Bratislava

 

HR oddelenie:
hr@depaul.sk

Kontakt pre médiá:
pr@depaul.sk

Banka: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3,
850 05 Bratislava 55
číslo účtu: 2621521983/1100
IBAN SK02 1100 0000 0026 2152 1983
SWIFT: TATRSKBX