Členovia Správnej rady:
Viliam Kačeriak (predseda – od 30.9.2020) – je skúsený odborník s 13 ročnou praxou ako senior manažér spoločnosti KPMG Risk Consulting. Má rozsiahle skúsenosti s prácou v oblasti compliance a vnútorného auditu, vrátane riadenia rizík, správy a riadenia spoločností, vnútorných kontrol a forenzného auditu. Predtým pracoval pre Slovak Telekom a Ministerstvo financií SR. V súčasnosti pracuje vo viedenskej pobočke WWF.

Jaroslav Jaššo CM (bývalý predseda – do 18.9.2020) – študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr na univerzitách v Chicagu, Krakove a Užhorode. Predtým, ako sa stal provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku v roku 2014, slúžil ako vedúci vincentskej mise v Sangrelaya v Hondurase od roku 2008. V minulosti tiež slúžil ako kaplán farnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislave a farár v kostole Panny Márie v Košiciach – Šaci.

Sestrička Bernadeta Staňová (od 1.7.2020) je členkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Je riaditeľkou OZ Slnečnica, ktorá poskytuje ošetrovateľskú, opatrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom prostredí pre klientov v Bratislave.

Sr. Judita – Erika Cáková (do 30.6.2020) je členkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Je jedna  zo zakladateliek  a bývalá dlhoročná riaditeľka OZ Slnečnica, ktorá poskytuje ošetrovateľskú, opatrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom prostredí pre klientov v Bratislave. Vyštudovala zdravotnú školu a okrem paliatívnej starostlivosti, ktorú vykonáva  v mobilnom hospici pôsobila istý čas v utečeneckom tábore v Grécku, kde pomáhala migrantom zo Sýrie. 

Emília Pagáčová – má viac ako 25 rokov skúseností z vedenia finančných oddelení v rôznych talianskych, francúzskych a amerických spoločnostiach. V súčasnosti je vedúcou oddelenia účtovníctva a daní v spoločnosti Henkel Slovensko. Je tiež členkou správnej rady OZ Slnečnica Slovensko.

Pavla Drábeková – pracovala viac ako 15 rokov v telekomunikačnej spoločnosti Liberty Global Slovensko na rôznych riadiacich pozíciách v oblastiach marketingu, predaja a starostlivosti o zákazníka. Nedávno sa stala manažérkou Global Sales Operations v novootvorenej pobočke podpory predaja British Airways v Bratislave.

Michael Roberts – bol britským veľvyslancom v Slovenskej republike od roku 2007 do roku 2010. V súčasnosti je konzultantom a poradcom pre otázky EÚ a medzinárodných vzťahov a poskytuje poradenstvo vládam strednej a východnej Európy, ako aj krajinám Východného partnerstva EU (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina). Pôsobí tiež v správnej rade European Union Baroque Orchestra (barokový orchester Európskej únie).

Jozef Semjan – do 18 rokov bol profesionálnym tenisovým hráčom. V roku 2014 slúžil ako dobrovoľník v centre Passage Day pre ľudí bez domova v Londýne. V súčasnosti pracuje ako advokát v Bratislavskej advokátskej kancelárii Majeríkova & Partners. Je ženatý, s manželkou Miriam majú syna Eliáša.

Augustín Slaninka (od 21.10.2020) – superior a katolícky farár pôsobiaci v Misijnom dome v Dobruške, Česká republika. Kňaz v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Štatutárny zástupca:
Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ
V septembri 2017 sa stal riaditeľom organizácie Depaul Slovensko, keď v predchádzajúcich rokoch pracoval v organizácii ako zástupca riaditeľa a jeho hlavnou úlohou bolo vedenie tímu, manažment a koordinácia projektov organizácie. V minulosti tiež riadil rôzne projekty od humanitárnej pomoci, cez vzdelávacie projekty pre mladých, až po integráciu utečencov na Slovensku.

Juraj Barát – od septembra 2017 je zástupcom riaditeľa Depaul Slovensko.  Od jej vzniku pred 10 rokmi bol jej riaditeľom. V treťom sektore pracuje viac ako 25 rokov a stál pri zrode mnohých kľúčových reforiem vrátane zmien v legislatíve. Podieľal sa na obnovení činnosti charity na Slovensku, rozvoja hospicovej starostlivosti, založenia detského domova rodinného typu, spolupodieľal sa na založení platformy neziskových organizácií a výrazne prispel k rozvoju nízkoprahového prístupu k sociálnej práci s ľuďmi bez domova na Slovensku.

Členovia Dozornej rady:
Ing. Anna Kováčová (predsedníčka) predsedkyňa AIC na Slovensku 
Mária Mesárošová (od 30.9.2020) – sr. Mária, Dcéry kresťanskej lásky
Monika Farkašová (do 25.8.2020) – sr. Damiána, Dcéry kresťanskej lásky
Petra Bajlová – SVdP

Depaul International:
Anja Bohnsack – riaditeľka pre rozvoj skupiny Depaul (https://int.depaulcharity.org/about-us/our-people-0)

Orgány a vedenie

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.