O nás

Depaul Slovensko je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. 

Ľuďom bez domova pomáhame v Bratislave už od roku 2006. Začínali sme ako skupina dobrovoľníkov v opustenom sklade na konci mesta, dnes máme 6 rôznych zariadení, viac ako 40 zamestnancov, desiatky dobrovoľníkov a denne pomáhame viac než 350 ľuďom v núdzi. Denne sme tu pre nich v teréne, ošetrovni, útulkoch pre ťažko chorých ale i najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe.

V našich zariadeniach uplatňujeme nízkoprahový prístup, čo znamená, že služby sú dostupné všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog, v zlom zdravotnom stave, psychicky chorí, bez dokladov, bez finančných prostriedkov, atď.

Sme presvedčení, že človek môže byť schopný riešiť svoju situáciu až potom, keď má naplnené svoje základné existenčné potreby. V našich zariadeniach poskytujeme stravu, nocľah, šatstvo, hygienu, ošetrenie rán a prístup k zdravotnej pomoci. Poskytujeme tiež sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov, hľadanie práce a ubytovania, riešenie dlhov, vybavenie sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí dlhodobého riešenia vzniknutej situácie.

Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej skupiny Depaul International, ktorá okrem Slovenska operuje aj v Anglicku, Írsku, USA, Ukrajine a Francúzsku. 

naša vízia

Našou víziou je spoločnosť, kde každý má miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.

naša misia

Ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti.

naše hodnoty

Rešpektujeme potenciál
ukrytý v ľuďoch

Pracujeme s tými najviac vylúčenými ľuďmi a každého užívateľa našich služieb berieme s plným rešpektom. Veríme v kultúru dobrovoľníctva a vytvárame podmienky aby dobrovoľníci mohli naplno vyjadriť svoj záujem a súcit. Naši zamestnanci a dobrovoľníci zohrávajú kľúčovú úlohu v plnení našej misie. Aj preto nám záleží na rozvíjaní ich zručností a schopností rovnako ako aj na rozvíjaní plného potenciálu našich klientov.

Cítime zodpovednosť
za širšiu spoločnosť

Sme hlasom ľudí bez domova a spolu so štátnou správou, miestnymi autoritami, neziskovým sektorom, cirkvami a jednotlivcami hľadáme tie najlepšie východiská pre ľudí bez domova. Veríme v spravodlivosť pre všetkých, ktorá je dostupná len cez štrukturálne zmeny v spoločnosti a podporu jednotlivcov. Spolu s našimi partnermi vytvárame celosvetovú sieť na podporu ľudí zasiahnutých bezdomovectvom.

Slová premieňame
na skutky

To, čo robíme, má väčšiu váhu ako to, čo hovoríme. Depaul sa snaží hľadať nové spôsoby riešenia bezodmovectva. To znamená pozorne počúvať a brať vážne názory užívateľov našich služieb, ale aj našich zamestnancov a dobrovoľníkov. Tým, čo robíme, stojíme za ľuďmi zasiahnutých bezdomovectvom.

Rešpektujeme práva
a zodpovednosti

Veríme, že všetky ľudské bytosti majú základné ľudské práva a práva v rámci existujúcich zákonov. Práva však idú ruka v ruke so zodpovednosťou a záväzkami voči ostatným. Podobne sa práva a zodpovednosti prenášajú aj na našu organizáciu, zamestnancov, dobrovoľníkov a užívateľov našich služieb. Naši podporovatelia majú právo očakávať od nás integritu a vysokú úroveň poskytovaných služieb.