Integračný program bývania je založený na prístupe Housing First alebo bývanie ako prvé.

Pomôžme ľuďom z ulice. Bývanie je dôležitým krokom k návratu do bežného života.
Počas 3 rokov sme už pomohli nájsť nový domov 11 ľudom.

Ulica nie je domov. Na ľudí, ktorí nemajú kde prespať a žiť, sa z pohodlia nášho domova pozeráme na ulicu ako vo výklade. Ľudí bez domova od štartu do lepšieho života delí tenká pomyselná stena – bývanie vo vlastnom. Integračný program bývania neziskovej organizácie Depaul Slovensko založený na prístupe Housing First má za cieľ dostať ľudí z ulice do bytu.

Housing First je prístup zameraný na obnovu k ukončeniu bezdomovectva, ktorý sa sústreďuje na umiestnenie ľudí, ktorí zažívajú dlhodobé bezdomovectvo, do samostatného a trvalého bývania a následné poskytovanie ďalšej podpory a služieb podľa potreby.

Základným princípom Housing First je, že ľudia sú schopní lepšie napredovať vo svojom živote, ak sú najprv ubytovaní. Platí to pre ľudí bez domova a ľudí s problémami duševného zdravia a závislosti, ako aj pre kohokoľvek iného.

Bezpečie domova, zlepšenie duševného a fyzického zdravia, kvalitnejší súkromný a spoločenský život, ale aj predpoklad udržania si zamestnania a dlhodobého príjmu patria medzi hlavné dôvody, prečo je dôležité pre ľudí bez domova bývanie vo vlastnom.

Bezpečný domov je kľúčový pre posilnenie množstva ľudských práv vrátane práva na zdravie, sociálne zabezpečenie, prácu, práva voliť, práva na súkromie a vzdelanie.

Vo vlastnom bývaní môže človek riešiť primárne a bežné potreby – môže si oddýchnuť, vyspať sa, zložiť si svoje veci, oprať si, mať možnosť osobnej hygieny, uvariť si jedlo, liečiť sa v prípade choroby, oveľa jednoduchšie dochádza do práce či rieši iné dôležité existenčné potreby.

Zároveň, keď má človek možnosť osobnej hygieny, môže žiť spoločenský život dôstojne – pre príklad, jeden klient nám povedal „Konečne si ľudia v autobuse odo mňa neodsadajú.“, alebo „Necítim sa ako človek tretej kategórie.“.

Možnosť liečiť si zdravotné problémy je úplne inej kvality vo vlastnom bývaní, ako pri prespávaní v teréne alebo dočasných zariadeniach, ktoré nie sú stabilným domovom. Predstavme si len situáciu, že sme chorí a nemôžeme ostať doma, ale musíme byť vonku bez tepla vlastnej postele a bez dostupných liekov.

Bezpečie domova dáva priestor aj na zlepšenie či uzdravenie psychických problémov. Je tomu tak aj preto, že človek nemusí žiť v nepretržitom strese, čo bude neskôr, kde bude spať, čo sa môže v noci udiať a ako vôbec prežije nasledujúci deň. Prichádza uvoľnenie, na ktoré si klienti taktiež postupne zvykajú. Niekedy hovoria, že si bývanie ani nezaslúžia a cítia sa menejcenní. Môžu prichádzať rôzne emócie, pocity a psychické stavy. Prácu s terapeutom považujeme za neoddeliteľnú časť v procese zabývania.

Mnoho ľudí bez domova pracuje. Môcť dochádzať do práce z pohodlia domova, nie napríklad zo stanu či chatky bez možnosti osobnej hygieny, alebo po sérii prebdených nocí v dôsledku stresu, strachu, hladu či bolesti, základom pre udržanie zdravia a zároveň aj dlhodobého zamestnania a príjmu.

Byty hľadáme pre našich klientov, ktorí majú vyhliadky sa postaviť na vlastné nohy. Prvým predpokladom je, že klient chce a je pripravený bývať. Spomedzi našich klientov, ktorých je ročne takmer 2000, sa snažíme identifikovať tých najvhodnejších.

Kandidátov vyberáme na základe dotazníka zraniteľnosti, ktorý mapuje rôzne oblasti života klienta ako dĺžku života na ulici, zdravotné problémy, psychické diagnózy, vek, závislosti, mieru potrebnej podpory a iné aspekty života, ktoré merajú mieru zraniteľnosti.

Zabývanie sa môže trvať rôzne dlho. Hovorí sa, že trvá tak dlho, ako dlho žil človek na ulici. Po zabývaní sa pozorujeme pozitívne zmeny v správaní, zdraví, sebavedomí, výzore, uvedomovaní si svojej hodnoty, v práci so závislosťami. Z našej doterajšej skúsenosti pozorujeme, že ľudia, ktorí opäť bývajú, si svoj nový domov veľmi vážia a zodpovedne sa oň starajú

Optimálne sú garsónky alebo 1-2 izbové byty v osobnom vlastníctve prenajímateľa. Byt nemusí byť zariadený. Trvanie podnájmu by malo trvať maximálne 2 roky.

Aké byty sú vhodné?
Jednoizbové byty a garsónky v Bratislave a jej blízkom okolí. Môže byť aj dvojgarsónka či 2 – izbový byt, ak sa vieme dohodnúť na prijateľnom nájomnom, ktoré zabezpečí udržateľnosť nájmu pre klienta po finančnej stránke. Byt nemusí byť plne zariadený. V prípade potreby vie zariadenie zabezpečiť Depaul Slovensko.

Aké sú požiadavky na prenajímateľa?
Na liste vlastníctva zapísaný ako byt, nie ako nebytový priestor a samozrejme riadne nahlásený na daňovom úrade.

Aké je trvanie prenájmu?
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to najdlhšie na dva roky.

Cena nájmu by mala byť férová, výhodná pre obe strany, avšak nižšia ako komerčná cena. Nájomné platí nájomca, spoločne s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko.

Aké je nájomné?
Dôležitou súčasťou je nájomné, ktoré by malo byť férové, zhovievavé, teda jemne pod trhovou cenou.

Kto platí nájom?
Časť peňazí tak dokáže platiť prenajímateľ a časť dopláca Depaul Slovensko. Každý nájomca z radov našich klientov je iný, a preto nastavujeme spoluprácu v rámci nášho programu podľa jeho potrieb a možností. Našou snahou však je, aby si každý človek v bývaní platil nájom v najvyššej možnej miere sám. Zároveň dobrá prax zo zahraničia hovorí, že by to nemalo byť viac ako 40 percent z celkových príjmov daného človeka. Vďaka podpore z rôznych projektov si nájomca dokáže uhrádzať významnú časť nájmu. V zahraničí túto podporu poskytuje najmä príspevok na bývanie. Len takým spôsobom vieme zabezpečiť udržateľnosť bývania pre konkrétneho človeka. Tým sa podporuje prevzatie zodpovednosti za samostatné bývanie.

Ako pri štandardom prenájme aj v tomto prípade sú jasne a zmluvne dohodnuté pravidlá prenájmu, ako aj práva a povinnosti, ako nájomcu, tak aj prenajímateľa. Na priebehom realizácie prenájmu dohliada Depaul.

Ako celý proces prebieha prenájmu?

 1. Na byte sa spraví obhliadka buď pracovníkom pre bytové otázky, alebo poprípade už aj s konkrétnym klientom, ak sa byt hľadá pre konkrétneho klienta.

 2. S majiteľom sa dohodnú podmienky prenájmu, spíše sa zmluva a dá sa majiteľovi na schválenie.

 3. Zmluvu podpíše majiteľ bytu aj klient.

 4. Z nábytkovej banky od zariadi byt pracovník pre bytove otázky podľa potrieb klienta.

 5. Klient podpíše s Depaul Slovensko zmluvu o finančnej a sociálnej podpore.

 6. V pravidelných intervaloch klienta navštevujú sociálni pracovníci aj pracovník pre bytové otázky.

 7. Pomáhame človeku pri osamostatnení sa a počas bývania pomáhame nájomníkovi s prácou a riešením prípadných problémov

Povinnosti a práva prenajímateľa sú ustanovené zmluvou na základe Zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom prenájme.
Samozrejmosťou je odovzdať byt v stave na dohodnuté užívanie: Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol byt vo vhodnom stave na dohodnuté užívanie. Nájomca musí zaobchádzať s prenajatým bytom starostlivo a udržiavať ho v dobrom stave. Nesmie v byte fajčiť ani v ňom chovať domáce zvieratá, ak to majiteľ nedovolí.
Prenajímateľ je povinný zaregistrovať sa ako prenajímateľ na Daňovom úrade. Neregistrovaný prenajímateľ sa do projektu zapojiť nemôže.
Prenajímateľ môže byt pravidelne kontrolovať v zmluvne dohodnutých intervaloch za prítomnosti nájomcu.
Nájomca je povinný pravidelne a včas platiť nájomné dohodnuté v nájomnej zmluve.
Nájomca je povinný dodržiavať domový poriadok a nerušiť nočný kľud.

 

DARUJTE S NAMI ŠANCU ZAČAŤ ZNOVA

Pre bližšie informácie sa neváhajte ozvať Dominike, našej pracovníčke pre bytové otázky, na dominika.vaclavikova@depaul.sk alebo jej priamo zavolajte na číslo +421 919 214 995 .

T3%2K7dp5HAxzPJL%nlm

Integračný program bývania

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.