Terénna práca bl. Rozálie Rendu

Odhad ľudí žijúcich na ulici sa v Bratislave pohybuje nad hranicou 4 000. Mnohí z nich sú v ťažkom zdravotnom stave, bez prístupu k pitnej vode, strave či základnej zdravotnej pomoci. Ako organizácia denne vyhľadáme a navštevujeme ľudí priamo v ich „príbytkoch“, stretávame ich na ulici a snažíme sa ich situáciu akokoľvek zlepšiť. V súčasnosti v Bratislave pôsobíme ako najväčší terénny tím v pomoci ľuďom bez domova.

Lokalita
V spolupráci s metskými časťami denne navštevujeme oblasti akými sú Karlová Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves.

Komu pomáhame
Každému človek v núzdi bez strechy nad hlavou.

Ako pomáhame
Poskytujeme materiálnu pomoc, základnú zdravotnú pomoc, asitenciu pri návšteve lekára či úradov a taktiež poskytujeme dlhodobé sociálne poradenstvo.

Kontakt
Kontakt na terénny tím: 0910 842 170
e-mail: street@depaul.sk

Hľadáte viac informácii?

Zdieľanie stránky:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email