DARUJTE 2 % pre dobrú vec

Prečo darovať 2 % Depaul Slovensko?

– lebo pomáhame už 14 rokov ľuďom bez domova 
– lebo prevádzkujeme 6 zariadení, kde pomáhame denne viac ako 280 ľuďom v núdzi
– lebo klientom poskytujeme nocľah, jedlo, sociálne poradenstvo, zdravotnú pomoc a podporu v krokoch pre nový začiatok
– lebo ULICA NIE JE DOMOV
– lebo iba vďaka Vám dokážeme pomáhať viac

Naša pomoc len za posledný rok predstavovala…

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2019

Kde pomáhame?
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
Útulok sv. Lujzy de Marillac
Ošetrovňa sv. Alžbety 
Terénna práca
Komunitné organizovanie

AKO NA TO?

1.  AK STE ZAMESTANEC/ ZAMESTNANKYŇA
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  Vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2019 (nižšie príloha č. 1), ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane (nižšie príloha č. 2) zašlite alebo osobne zaneste na Daňový úrad.  Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK/ ČKA (daňové priznanie si podávate sami)
Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A – príjmy len zo závislej činnosti (nižšie prílohy č.3 a č.4)
– fyzická osoba typ B – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (nižšie prílohy č.5 a č.6)

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Postup nájdete tu

3. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA/ FIRMA
Právnické osoby môžu poukážať 1% alebo 2% z dane viacerým prijímateľom (musí byť splnená podmienka minimálnej sumy). V prílohe č.7 a č.8 sú v kolonke na poukázanie  1% alebo 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2019

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 910 842 718   alebo na e-mailovej adrese info@depaulslovensko.org.

ĎAKUJEME

Hľadáte viac informácii?

Zdieľanie stránky:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email