5 dôvodou prečo potrebujeme Vaše 2 percentá

Účty za energiu neobchádzajú ani neziskové organizácie a aby sme dokázali pomáhať, i my musíme zaplatiť množstvo poplatkov. 
Ročne tak v rámci pomoci ľuďom bez domova vynaložíme:

na vsetko

Len za minulý rok sme aj vďaka Vám dokázali darovať takmer 60 ľuďom v núdzi šancu na nový začiatok. Šancu žiť opäť pod vlastnou strechou. Pritom viac než 2000 ľudí našlo u nás bezpečné prístrešie a ochranu pred zimou.Spolu s nami tak meníte životy desiatkam ľudí na ulici.

Ľuďom bez domova pomáhame už 16 rokov, no bez pomoci a Vašej podpory by to skutočne nebolo možné. Elektrina, voda, kúrenie, zdravotný materiál…to je len časť vecí, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli pomáhať ľuďom v núdzi

KDE VŠADE POMÁHAME:
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
Útulok sv. Lujzy de Marillac
Ošetrovňa sv. Alžbety 
Terénna práca
Integračný projekt
Komunitné organizovanie

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2021

AKO NA TO?

1.  AK STE ZAMESTANEC/ ZAMESTNANKYŇA
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  Vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2021 (nižšie viď prílohy), ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane (nižšie viď prílohy) zašlite alebo osobne zaneste na Daňový úrad.  Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK/ ŽIVNOSTNÍČKA (daňové priznanie si podávate sami)
Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A – príjmy len zo závislej činnosti (nižšie viď prílohy)
– fyzická osoba typ B – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (nižšie viď prílohy)

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Postup nájdete tu

3. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA/ FIRMA
Právnické osoby môžu poukážať 1% alebo 2% z dane viacerým prijímateľom (musí byť splnená podmienka minimálnej sumy). V prílohe č.7 a č.8 sú v kolonke na poukázanie  1% alebo 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2021

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle
+ 421 910 842 718   alebo na e-mailovej adrese info@depaul.sk

ĎAKUJEME


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Potvrdenie o zaplatení dane
3% Potvrdenie dobrovoľníci Depaul
POTVRDENIE FOB
POTVRDENIE FOA
Daňové Priznanie FOA
Daňové Priznanie FOB
POTVRDENIE PO
Daňové Priznanie PO

Zdieľanie stránky: