V ROKU 2019 SME TU BOLI PRE MNOHÝCH ĽUDÍ BEZ DOMOVA

0
strávených nocí v bezpečí
0
vydaných jedál
0
zdravotných ošetrení
0
Ľudí v núdzi využilo našu pomoc

Pomôžete nám pomáhať?

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.
Ak nám chcete pomôcť aj vy, môžete využiť tieto 3 možnosti:

Dobrovoľníctvo


Pomáhajte spolu s nami denne viac než 250 ľuďom bez domova. Darujte vašim časom a úsmevom nádej tým, ktorí sa už nemajú na koho obrátiť.

finančná pomoc


Vašich 9 € mesačne premeníme na bezpečný nocľah, stravu, možnosť hygieny a sociálne poradenstvo v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul.

Materiálna pomoc


Denne pomáhame až v 6 rôznych zariadeniach. Pritom minieme množstvo hygienických či iných prostriedkov. Váš materiálny dar nám tak uľahčí robiť túto prácu efektívnejšie.

Aktuality

Pomôžte nám prepisovať príbehy z ulice

Banka: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3,
850 05 Bratislava 55
číslo účtu: 2621521983/1100
IBAN SK02 1100 0000 0026 2152 1983
SWIFT: TATRSKBX