V ROKU 2018 SME TU BOLI PRE MNOHÝCH ĽUDÍ BEZ DOMOVA

0
stravených nocí v bezpečí
0
vydaných jedál
0
zdravotných ošetrení
0
nových priateľov (darcov) ľudí bez domova

Pomôžete nám pomáhať?

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.
Ak nám chcete pomôcť aj vy, môžete využiť tieto 3 možnosti:

Dobrovoľníctvo

Najlepšie slová sú skutky! Preto ak máte v srdci ochotu zapojiť sa do pomoci núdznym, budeme veľmi radi. Stačí sa len ozvať.

finančná pomoc

Vašich 9 € mesačne premeníme na bezpečný nocľah, stravu, možnosť hygieny a sociálne poradenstvo v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul.

Materiálna pomoc

Momentálne máme šatníky preplnené a už žiadne ďalšie šatstvo nedokážeme prijať. Preto Vás prosíme, aby ste nám nosili iba veci uvedené v tomto zozname.

Aktuality