(NE)DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA NA SLOVENSKU

V Depaul Slovensko hovoríme v rámci advokačnej činnosti o témach ľudí bez domova, zastupuje ich hlas v spoločnosti a venujeme sa riešeniu tém, ktoré bránia ľuďom na ulici s návratom do dôstojného života. Jednou z týchto oblastí je nedostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, s ktorou sa vo svojej praxi denne stretávame. Aj preto sme požiadali tím odborníkov v oblasti zdravotníckej analytiky vypracovať odbornú cost-benefit analýzu, ktorá sa mapuje tému (ne)dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova na Slovensku.

Cieľom štúdie bolo zanalyzovať nielen zdravotné, ale aj finančné dopady limitovanej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre skupinu ľudí bez domova. Dostupná zdravotná starostlivosť je nielen prejavom ľudskosti a solidarity, zlepšuje vyhliadky ľudí na dôstojný život a je často prevenciou invalidity – pre štát je vo výsledku lacnejšia.

Na stiahnutie : (NE)DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA NA SLOVENSKU: Prehľad situácie, príklady iných krajín a návrhy ďalších krokov.

Štúdiu pre Depaul Slovensko v roku 2023 vypracovali analytici Martin Smatana, Michal Štofko a Katarína Barteková.

ČO HOVORÍ ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

V roku 2004 vstúpil do platnosti zákon o zdravotnom poistení, ktorý obmedzil nárok na zdravotnú starostlivosť pre dlžníkov iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto obmedzenie sa kvôli nejasnej textácií zákona vynucovalo len v malom množstve prípadov. V roku 2011 sa preto do účinnosti dostala novela zákona, ktorá sprísnila pôvodné znenie, a tým dosiahla, že sa aj v praxi zredukoval prístup dlžníkov k zdravotnej starostlivosti.

Zákon u nás nerozlišuje príčiny vzniku dlhu na zdravotnom poistení. Postihuje všetkých dlžníkov rovnako, napriek tomu, že väčšina si platenie poistného nemôže dovoliť. Primárny dôvod tejto limitácie je obava zo strany štátu, že by v prípade ďalšieho „uvoľnenia“ pravidiel čerpania zdravotnej starostlivosti klesol výber poistného a počet neplatičov by sa zvýšil.

Napriek tomu, že jeden z hlavných dôvodov pre zmenu zákona v roku 2011 bol predpoklad zlepšenia výberu poistného, tento predpoklad sa nenaplnil. Výber poistného na Slovensku sa totiž ani po roku 2011 výrazne nezlepšil. Dá sa preto predpokladať, že ak by mali dlžníci plný prístup k zdravotnej starostlivosti, celkový výber poistného by bol na obdobnej úrovni ako doteraz.

V januári 2023 bola síce prijatá novela zákona, podľa ktorej by nárok na zdravotnú starostlivosť mali mať aj dlžníci, ktorí nespĺňajú žiadnu výnimku, ale potrebujú liečiť chronické alebo infekčné ochorenie, alebo ide o starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom. Ľudia bez domova dopad novely v praxi nepociťujú.

Odopieranie zdravotnej starostlivosti dlžníkom je štát drahé a pre ľudí bez domova kruté riešenie. Zhoršuje ich zdravotný stav, podstatne skracuje životy, a zdravotný systém pritom nič neušetrí. Práve naopak, opatrenie z roku 2011 nepomáha zvýšiť výber poistného a neskorá liečba je pre štát drahšia.

AKÉ SÚ HLAVNÉ ZISTENIA ANALÝZY?

 • Obmedzenie zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov nemalo výrazný vplyv na motiváciu dlžníkov splácať dlhy na zdravotnom poistení, a to ani po sprísnení zákona v roku 2011
 • Dlžníci na zdravotnom poistení majú horšie zdravotné výsledky)
 • Ľudia bez domova majú horšie zdravotné výsledky
 • Obmedzenie zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov zvyšuje náklady štátu na zdravotnú starostlivosť
 • Zhoršenie zdravotného stavu, ako následok slabšej dostupnosti k starostlivosti má kaskádovitý efekt na celkové výdavky sektora. Čím slabšia dostupnosť – tým horší stav pacienta – tým drahší akútny výkon.

ZAUJÍMAVÉ DÁTA – INFOGRAFIKA NA STIAHNUTIE

(NE)DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.