V našom Integračnom projekte máme hľavný cieľ: Poskytnúť byty pre tých najzraniteľnejších z nás. Nie je to vždy ľahké a preto potrebujeme Vašu pomoc pri ich hľadaní.

Ľudia bez domova si bezdomovectvo nevybrali. Chceme im preto pomôcť tento ich status zmeniť a poskytnúť im dostupné a dôstojné byvanie.

Aké byty hľadáme?

 • Aby sa nachádzali v Bratislave
 • Mal by to byť 1-izbový byt, respektíve garsónka
 • Na liste vlastníctva zapísaný ako byt, nie ako nebytový priestor
 • V bežnej bytovej zástavbe
 • Za nižšie ako komerčné nájomné, ktoré zabezpečí udržateľnosť nájmu pre klienta po finančnej stránke.
 • Nemusia byť plne zariadené, v prípade potreby vieme zariadenie zabezpečiť aj my 🙂

Čo viete očakávať?

 • Pomôžete prepísať konkrétnemu človeku jeho životný príbeh k lepšiemu
 • Spolupráca so stabilnou a serióznou organizáciou (viac o nás) venujúcou sa pomoci ľuďom bez domova už viac ako 15 rokov
 • Naše sociálne pracovníčky a pracovníci zabezpečia podporu zameranú na zmocňovanie klienta, a to aj smerom k udržaniu si bývania
 • Naša pracovníčka pre bytové otázky Vám zodpovie na prípadné technické otázky súvisiace s nájmom bytu, zabezpečovaním bežnej údržby a podobne
  • zastreší taktiež komunikáciu medzi prenajímateľom a klientom ohľadom požiadaviek súvisiacich s každodenným užívaním bytu
  • poskytne taktiež technickú podpory klientovi ohľadom bytu a jeho vybavenia
  • výpomôže s riešením technických záležitostí v prípade potreby (napríklad v prípade bežnej údržby vyplývajúcej z nájomnej zmluvy)

Už pre nás niečo máte?

Neváhajte kontaktovať Dominiku, našu pracovníčku pre bytové otázky.

📞 +421919214995                                                              📧 dominika.kohler@depaul.sk

Zdieľanie stránky: