Prečo nám darovať 2% ?

– lebo pre ľudí bez domova sme tu už 15 rokov
– lebo sme neprestali pomáhať ani počas pandémie

– lebo prevádzkujeme 6 zariadení, kde pomáhame denne viac ako 300 ľuďom v núdzi
– lebo poskytujeme nocľah, jedlo, sociálne poradenstvo, zdravotnú pomoc a podporu v krokoch pre nový začiatok
– lebo ULICA NIE JE DOMOV
– lebo iba vďaka Vám dokážeme pomáhať viac

KDE VŠADE POMÁHAME:
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
Útulok sv. Lujzy de Marillac
Ošetrovňa sv. Alžbety 
Terénna práca
Integračný projekt
Komunitné organizovanie

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2020

AKO NA TO?

1.  AK STE ZAMESTANEC/ ZAMESTNANKYŇA
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  Vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020 (nižšie viď prílohy), ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane (nižšie viď prílohy) zašlite alebo osobne zaneste na Daňový úrad.  Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2. AK STE ŽIVNOSTNÍK/ ŽIVNOSTNÍČKA (daňové priznanie si podávate sami)
Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A – príjmy len zo závislej činnosti (nižšie viď prílohy)
– fyzická osoba typ B – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (nižšie viď prílohy)

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organiziácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Postup nájdete tu

3. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA/ FIRMA
Právnické osoby môžu poukážať 1% alebo 2% z dane viacerým prijímateľom (musí byť splnená podmienka minimálnej sumy). V prílohe č.7 a č.8 sú v kolonke na poukázanie  1% alebo 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Forma: Nezisková organizácia 
IČO: 37924443
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Rok: 2020

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 910 842 718   alebo na e-mailovej adrese info@depaul.sk

ĎAKUJEME


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov FO
Potvrdenie o zaplateni dane
3% Potvrdenie dobrovolnici Depaul
POTVRDENIE FOB_2020
POTVRDENIE FOA_2020
DPFOA_2020
DPFOB_2020
POTVRDENIE PO_2020
DPPO_2020

Zdieľanie stránky:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email