Jazykovedec: Čo delí bezďáka od človeka bez domova? Dôstojnosť

Vidieť človeka v núdzi pod nálepkou „bezďák“ vyžaduje zmeniť slovník a prehodnotiť váhu slov. O tom, ako spôsob nášho vyjadrovania dokáže vziať, ale aj dať šancu na dôstojný život ľuďom bez domova, hovorí Roman Soóky z oddelenia sociálnej lingvistiky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Slová ovládajú naše zmýšľanie, rozhodnutia aj činy. Vedia zachraňovať životy, ale rovnako ľahko môžu sabotovať humanitárnu pomoc neziskových organizácií ako Depaul Slovensko – združenia, ktoré už 18 rokov pomáha dostávať ľudí z ulíc, poskytuje im krízovú pomoc a asistuje pri hľadaní trvalého domova. 

postele v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul

Prosba, s ktorou sa Depaul Slovensko obracia na širokú verejnosť a žiada o 2 % dobrovoľný príspevok z daní, ostáva často ignorovaná aj kvôli jazykovým nálepkám ako „bezďák“ či „socka“, ktoré otupujú súcit a podporujú čierno-biele vnímanie problematiky bezdomovectva. Veď prečo pomôcť niekomu, kto si za svoj problém môže sám a keby nebol taký „lúzer“, nemrzol by teraz pod starou dekou na ulici?

Podľa jazykovedca Romana Soókyho zohráva jazyk nezanedbateľnú rolu v šírení a prehlbovaní predsudkov súvisiacich s bezdomovectvom. Túto rolu si si pritom ani neuvedomujeme, pretože ju na prvý pohľad nevidieť. „Ak jazykom rozumieme komunikačný nástroj, ktorým si ľudia medzi sebou odovzdávajú informácie, tak argument o šírení predsudkov neobstojí. Veď človek predsa na základe vonkajších znakov – napríklad, že táto osoba prespáva na ulici – iba objektívne pomenúva realitu. Ani v slovníku pri hesle bezdomovec nenachádzame označenie pejoratívnosti. Ak však poupravíme našu perspektívu, z ktorej na jazyk nahliadame, ponúka sa nám i odlišná odpoveď.“

klientka Terénnej práce bl. Rozálie Rendu

„Jazykom totiž aj orientujeme pozornosť iných,“ pokračuje jazykovedec. „Tam je príčina, prečo si občas nerozumieme. V komunikácii s ostatnými navigujeme ich pozornosť tak, aby nazerali na svet našimi očami. Kladieme fakty do rôznych súvislostí – štylizujeme ich. Do hry tak vstupuje individuálny životný príbeh každého z nás, ktorý sa v komunikácii odráža v podobe konotácií. Práve tie vplývajú na naše emócie, pričom rozličné štylizácie navodzujú ľuďom rozličné konotácie, a preto neuváženým či necitlivým používaním jazyka (ne)vedomky skutočne prispievame k šíreniu stereotypov.“

Vráťme človečinu do slovníka

Pre zmienenú zmenu perspektívy je dôležité bližšie sa oboznámiť s dvomi pojmami – „person-first language“ a „identity-first language“. Soóky ich označuje ako dve protichodné stratégie, ktorými sa v komunikácii môžeme riadiť. Spoznať rozdiel medzi nimi nám dovolí byť ľudskejší a empatickejší.

„Prvú stratégiu by som poslovenčil v duchu ‚človek na prvom mieste‘, čo znamená, že za každou jazykovou nálepkou, ktorou pomenúvame skupiny – v tomto prípade bezdomovcov – sa skrýva životný príbeh jednotlivca. Každý z nás je predsa originál a žiadna skupina nikdy nebude homogénna, tak prečo pripisovať jednotlivcom črty, ktoré sa nám stereotypne spájajú s kategóriou bezdomovectvo? Z toho pramení i pomenovanie človek bez domova, lebo hoci je pre našu orientáciu vo svete potrebné vedieť pomenovať realitu, dokážeme to robiť aj bez podnecovania k nežiadúcim asociáciám, ktorými je napríklad slovo ‚bezďák‘ nasiaknuté.“

Ošetrovňa sv. Alžbety – Nízkoprahové denné centrum a centrum osobnej hygieny

Keď sa „človek“ vytratí z jazykového prejavu, vytratí sa aj z nášho povedomia, čo je riziko druhej komunikačnej stratégie, ktorá stavia do popredia všeobecnú identitu. Navonok zanedbateľná zmena v pomenovaní tak v skutočnosti vedie k priepastnému rozdielu v nazeraní na problematiku.

Z niekoho sa stane niečo. Niekomu chceme pomôcť. Od niečoho sa chceme dištancovať. Jedinečná osobnosť s vlastným životným príbehom ostáva v úzadí, prehliadaná a ignorovaná, presne ako človek, okolo ktorého možno dennodenne prechádzame bez povšimnutia. Nevidieť však v tomto prípade znamená odsúdiť na život na ulici. Bez šance na dôstojný návrat do spoločnosti.

návšteva u klienta Integračného programu bývanie

(Nie celkom neškodné) jazykové nálepky

Soóky je presvedčený, že aj malá zmena ako uvedomelá úprava jazyka dokáže zlepšiť vyhliadky verejnosťou prehliadanej sociálnej skupiny, akou sú ľudia bez domova. „Je zaujímavým fenoménom doby, že všetci chceme byť vnímaní ako individuality, jedinečné osobnosti, avšak už menej sa zaujímame o to, aké reči vedieme o ľuďoch, ktorých považujeme za tých iných,“ uvažuje jazykovedec.

„Hoci by sa na prvý pohľad mohlo javiť nálepkovanie ‚bezďákmi‘, ‚osadníkmi‘, ‚tlsťochmi‘,  ‚ultraliberálmi‘ či ‚katolibanom‘ ako neškodné, opak je pravdou. Metaforická výstižnosť takéhoto jazykového správania je vykúpená jednak postupným hrubnutím jazyka, ktorý sa na nás odvšadiaľ valí, jednak skratkovitým zmýšľaním o svete. Iba prehodnocovaním váhy našich slov – teda uváženým a citlivým jazykom, ktorý nás núti upúšťať od podobných jazykových nálepiek, sa vieme dopracovať k pozitívnej zmene. Pretože v konečnom dôsledku je to vždy iba o komunikácii človeka s človekom.“

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

Aj vy môžete pomôcť strhnúť nedôstojné nálepky a dať ľuďom bez domova príležitosť na dôstojný život. Stačí byť o 2 % ľudskejší…

2 % z vašich daní venovaných neziskovej organizácii Depaul Slovensko budú využité na prevádzku dlhodobých programov pomoci ľudom bez domova. Počas minulého roka poskytli ľudia z organizácie Depaul Slovensko 80 775 nocí v bezpečí, vydali 161 222 porcií jedál, vykonali viac ako 1 890 ošetrení a pomohli viac ako 1 850 jednotlivcom v núdzi. 96 ľudí sa posunulo do lepších životných podmienok. Toto všetko sa podarilo dosiahnuť len vďaka pomoci tých, pre ktorých ľudia bez domova nie sú neviditeľní.

Jazykovedec: Čo delí bezďáka od človeka bez domova? Dôstojnosť

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.