Komunitné organizovanie

Ako organizácia veríme, že ľudia bez domova potrebujú viac než len zdravotnú a sociálnu pomoc. Potrebujú našu podporu, zápajanie do komunity a prijatie do spoločnosti. Veríme, že ich hlas si zaslúži byť vypočutí a ich príbehy nahlas prečítané. Preto spolu s našimi klientmi zo zariadení organizujeme spoločné podujatia, workshopy a mnohé akcie, ktoré nás ako spoločnosť spájajú v pomoci tých najchudobnejších. V súčasnosti sa zameriavame na pomoc v oblasti zdravotnej, pracovnej a integrácii bývania. Uvedomujeme si, že pre týchto ľudí je to taká trojnožka. Stačí, že majú v jednej z oblastí problém a prejaví sa to aj v ostatných.

Ako pomáhame
Organizujeme podujatia, zapájame našich klientov do denných aktivít, vytvárame priestor na spoločné stretnutia. Prinášame im tým ľudskosť, prijatie a väzbu na sociálne vrstvy, s ktorými nemajú šancu byť inak v kontakte. Aktivitami smerujeme k posilneniu ich vnútornej motivácie, zodpovednosti, základným návykom a uvedomeniu si vlastnej hodnoty. Zároveň odhalíme problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú a hľadáme možnosti ako systémovo presadiť zmeny cez samosprávy, ministerstvá až po zmeny v zákonoch, ktoré prinesú týmto ľuďom možnosť sa z ich situácie čiastočne až úplne dostať a začleniť sa naspäť do spoločnosti.

Kontakt
Telefón: +421 910 852 209
mail : luba.sefcikova@depaul.sk

Niečo z našich aktivít:
Ľudia bez domova spomínajú na rok ’89 : https://www.facebook.com/watch/?v=937676626618381
Parlamentné voľby 2020: https://www.facebook.com/depaulslovensko/videos/773434123148884/?v=773434123148884
Roznášanie koláčov tým nazraniteľnejším : https://www.facebook.com/116462451766062/videos/577765312845508/

Zdieľanie stránky: