Tešiť sa môžete na tieto benefity:
• MultiSport karta
• 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave
• zvýhodnená ročná registrácia do Staromestskej knižnice v Bratislave
• benefity na podporu rodiny
• odmena za odpracované roky a životné jubileum
• zamestnanecká pôžička (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru)
• teambuildingové a rozvojové aktivity

Vedúci zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Do našej Ošetrovne sv. Alžbety hľadáme zodpovedného vedúceho, ktorý sa šikovne pustí do koordinácie komplexnej služby pre našich klientov a vedenia tímu.

Právnik

Hľadám právnika, ktorého hlavná činnosť spočíva v poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách.

 

Manažér kvality v sociálnych službách

Hľadám manažéra kvality so zmyslom pre detail, ktorý je schopný viesť a podporovať tím ľudí či zastupovať riaditeľa organizácie.

Sestra v zariadení sociálnych služieb

Do nášho tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac hľadáme posilu na pozíciu (zdravotnej) sestry.  Ak si poradíš v každej situácií, si vnímavá a sociálny kontakt ti je blízky, pridaj sa k nám a podaj pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Opatrovateľ

Máš praktické skúsenosti s opatrovaním ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo v dôchodkovom veku? Chýbajú Ti takéto skúsenosti, ale si plný elánu pomáhať, schopný manuálnej práce a pripravený získať skúsenosti priamo v našich zariadeniach určených pre ľudí bez domova? Ak Ti teda nie je ľahostajný život ľudí na ulici, pridaj sa k nám do tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac ako opatrovateľ.

Pomáhajúci pracovník v nocľahárni

Máš záujem pracovať v priamom kontakte s ľuďmi bez domova a spolupodieľať sa na prevádzke najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v  strednej Európe? Veríš v nádej pre lepšiu budúcnosť aj pre tých najzraniteľných spomedzi nás? Nevadí Ti manuálna a nočná práca? Tak neváhaj a pridaj sa k nám do tímu Nocľahárne sv. Vincenta de Paul

Pokiaľ máte akékoľvek iné otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese HR@depaul.sk

Vedúci zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Náplň práce

– riadenie určených zariadení sociálnych služieb (nízkoprahového denného centra a strediska osobnej hygieny) v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie;
– organizovanie odborného a ekonomického zabezpečenia určených zariadení sociálnych služieb;
– komplexná koordinácia služieb poskytovaných klientovi;
– koordinácia tímu odborných pracovníkov a spolupráca pri resocializácii klienta;
– riadenie tímu zamestnancov pridelených na projekt, kontrolná činnosť;
– zabezpečenie personálu na jednotlivé pracovné zmeny, evidencia dochádzky a spracovanie podkladov pre mzdy/odmeny;
– zodpovednosť za zaškoľovanie nového personálu v oblasti vízie, poslania a hodnôt organizácie, BOZP a PO, etického kódexu a pracovného poriadku;
– zodpovednosť za zverenú hotovosť v pokladni projektu, pravidelné vklady hotovosti presahujúce stanovený limit na účet organizácie, vykonávanie pravidelných inventúr;
– zodpovednosť za efektívne a účelné čerpanie prostriedkov na nevyhnutné nákupy a následné včasné vyúčtovanie čerpaných prostriedkov;
– zodpovednosť za zverený majetok a jeho evidenciu a pravidelnú inventarizáciu;
– zodpovednosť za pravidelný, včasný a presný reporting;
– metodická činnosť, spolupodieľanie sa na tvorbe interných smerníc a procesov;
– zodpovednosť za zverený okruh kompetencií a činností viažucich sa k bezproblémovému chodu určených zariadení sociálnych služieb. 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
   vysokoškolské II. stupňa
   vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • nerozhoduje; manažment, právo alebo sociálna práca môžu byť výhodou
 • Znalosti
  • Slovenský jazyk – Expert (C2) a Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
  • Microsoft Access – Mierne pokročilý
  • POHODA Jazz – Základy
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v oblasti riadenia ľudí, resp. riadenia prevádzky
 • Počet rokov praxe
  • 1
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Poď k nám pracovať

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Sestra v zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Náplň práce

Do nášho tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac hľadáme posilu na pozíciu (zdravotnej) sestry, ktorou hlavnou náplňou práce bude:

 • samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o mobilných, čiastočne mobilných a imobilných klientov v zariadení sociálnych služieb pre ľudí so skúsenosťou so životom na ulici podľa platných ošetrovateľských štandardov
 • garancia odbornej úrovne ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadení
 • účasť pri príjme klientov do zariadenia, sledovanie zdravotného stavu klientov, indikácia potreby odborných vyšetrení, vykonávanie odberov v prípade potreby, meranie telesných funkcií, dávkovanie a podávanie liekov, liečiv a injekcií, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • zostavenie ošetrovateľských plánov, identifikácia a napĺňanie potrieb prijímateľa sociálnej služby, vedenie príslušnej dokumentácie
 • dohľad nad bezchybnou manipuláciou pri podávaní liekov, zodpovednosť za evidenciu návykových a omamných látok, ich bezpečné a správne uskladnenie
 • zabezpečovanie zdravotníckeho materiálu
 • úzka spolupráca s pracovníkmi opatrovateľského a sociálneho úseku zariadenia
 • účasť na poradách personálu zariadenia
 • ďalšia práca podľa pokynov vedúceho zariadenia.

 

Ide
o prácu na denné zmeny počas pracovného týždňa. Ustanovený týždenný
pracovný čas môže byť rozvrhnutý nepravidelne na jednotlivé dni a týždne
(napr. 3 dni po 8 hodín).

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania
 • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)
 • príležitosti pre vzdelávanie sa v oblasti sociálnych služieb, resp. riadenia ľudí
 • zdieľanie skúseností vedúcich pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, v komunite alebo v psychiatrii
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • v zariadení sociálnych služieb alebo v nemocnici
 • Počet rokov praxe
  • 1
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • človeka, ktorý sa nebojí nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách
 • samostatného, rozhodného, so zodpovedným prístupom a tímovým duchom
 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

732 EUR/mesiac (výška základnej mzdy zodpovedá úväzku s ustanoveným týždenným pracovným časom v trvaní 24 hodín)

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Miesto práce

Jelenia 4, Bratislava

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi so skúsenosťou so životom na ulici. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Opatrovateľ

Náplň práce 
 • prispievanie k zlepšeniu zdravotného stavu klienta formou starostlivosti o osobnú hygienu klienta či pomoci pri presune na lôžko či invalidný vozík,
 • pomoc s udržiavaním poriadku a čistoty prostredia v zariadení,
 • výdaj stravy, ako aj nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 • asistencia pri sprevádzaní klienta k lekárovi a bežných denných aktivitách,
 • podpora klienta pri každodenných činnostiach,
 • administratívne činnosti spojené s poskytovaním služieb klientom. 
Požiadavky na zamestnanca 
 • minimálne ukončené vzdelanie – stredoškolské bez maturity,
 • predchádzajúca skúsenosť s cieľovou skupinou – výhodou,
 • osobnostné predpoklady: ľudský a empatický prístup, komunikatívnosť, odolnosť voči mentálnej záťaži, zodpovednosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme. 
Druh pracovného pomeru  
 • Plný úväzok (s možnosťou doby neurčitej) 
Základná zložka mzdy (brutto)  
 • 900 EUR/mesiac (prípadné mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami ZP) 
Nástup 
 • Hneď (resp. podľa dohody) 
Miesto práce 
 • Hattalova 6, Bratislava 

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie. 

Pomáhajúci pracovník v nocľahárni

Náplň práce 
 • pomocné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova,
 • administratívne činnosti spojené s registráciou klienta, vedenie požadovanej evidencie, práca s registračnou pokladnicou a zobrazovacími zariadeniami, hmotná zodpovednosť za zverenú hotovosť,
 • zabezpečovanie starostlivosti o osobnú hygienu klienta,
 • zabezpečovanie starostlivosti o hygienu okolitého prostredia klienta (vrátane upratovacích prác),
 • asistencia pri opatrovateľských činnostiach podľa potreby,
 • pranie osobného ošatenia klienta a inej bielizne,
 • výdaj a/alebo príprava stravy, výdaj potravín a ošatenia,
 • zabezpečovanie starostlivosti o hygienu ubytovacích a kancelárskych priestorov zariadenia sociálnych služieb (vrátane upratovacích prác).
 • Práca je vykonávaná v rámci nočných a denných zmien v nepretržitej prevádzke (s prevahou nočných zmien). 
Požiadavky na zamestnanca 
 • minimálne ukončené vzdelanie – stredoškolské bez maturity,
 • Microsoft Windows – základy,
 • predchádzajúca skúsenosť s cieľovou skupinou – výhodou,
 • osobnostné predpoklady: ľudský a empatický prístup, komunikatívnosť, odolnosť voči mentálnej záťaži, zodpovednosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme. 
Druh pracovného pomeru  
 • Plný/skrátený úväzok (s možnosťou doby neurčitej) 
Základná zložka mzdy (brutto)  
 • 900 EUR/mesiac/plný úväzok (prípadné mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce) 
Nástup 
 • ihneď (resp. podľa dohody) 
Miesto práce 
 • Ivanská cesta 32, Bratislava 

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie.