Poď k nám pracovať

Pri práci u nás sa môžeš tešiť na tieto benefity:
• MultiSport karta
• 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave
• zvýhodnená ročná registrácia do Staromestskej knižnice v Bratislave
• benefity na podporu rodiny
• odmena za odpracované roky a životné jubileum
• zamestnanecká pôžička (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru)
• teambuildingové a rozvojové aktivity

 

Zástupca vedúcej v nocľahárni

Máš záujem pracovať v priamom kontakte s ľuďmi bez domova a spolupodieľať sa na prevádzke najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v  strednej Európe? Veríš v nádej pre lepšiu budúcnosť aj pre tých najzraniteľných spomedzi nás? Nevadí Ti manuálna a nočná práca? Tak neváhaj a pridaj sa k nám do tímu Nocľahárne sv. Vincenta de Paul

Sestra v zariadení sociálnych služieb

Do nášho tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac hľadáme posilu na pozíciu (zdravotnej) sestry.  Ak si poradíš v každej situácií, si vnímavá a sociálny kontakt ti je blízky, pridaj sa k nám a podaj pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Sociálny pracovník v nocľahárni

Máš záujem premieňať svoje teoretické znalosti získané vysokoškolským štúdiom sociálnej práce v nízkoprahových sociálnych službách v priamom kontakte s ľuďmi bez domova? A chceš prispieť kúskom dobra pre spoločnosť, a zároveň odborne rásť? Pridaj sa k nám do tímu Nocľahárne sv. Vincenta de Paul ako sociálny pracovník!

Opatrovateľ

Máš praktické skúsenosti s opatrovaním ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo v dôchodkovom veku? Chýbajú Ti takéto skúsenosti, ale si plný elánu pomáhať, schopný manuálnej práce a pripravený získať skúsenosti priamo v našich zariadeniach určených pre ľudí bez domova? Ak Ti teda nie je ľahostajný život ľudí na ulici, pridaj sa k nám do tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac ako opatrovateľ.

Pomáhajúci pracovník v nocľahárni

Máš záujem pracovať v priamom kontakte s ľuďmi bez domova a spolupodieľať sa na prevádzke najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v  strednej Európe? Veríš v nádej pre lepšiu budúcnosť aj pre tých najzraniteľných spomedzi nás? Nevadí Ti manuálna a nočná práca? Tak neváhaj a pridaj sa k nám do tímu Nocľahárne sv. Vincenta de Paul

Pokiaľ máte akékoľvek iné otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese HR@depaul.sk

Zdieľanie stránky:

Zástupca/kyňa vedúcej v Nocľahárni

Náplň práce

Hľadáme zástupcu, resp. zástupkyňu vedúcej Nocľahárne a Útulku sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Jeho/jej úlohou bude:

 • spolupráca s vedúcou pri riadení uvedených zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova, a to v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie
 • zastupovanie vedúcej podľa potreby
 • spoluorganizovanie odborného, ekonomického a personálneho zabezpečenia určených zariadení sociálnych služieb
 • koordinácia sociálnych služieb poskytovaných klientovi
 • príprava podkladov pre riadny a včasný reporting inštitúciám verejnej správy
 • riadny a včasný reporting nadriadeným zamestnancom
 • zodpovednosť za efektívne čerpanie finančných prostriedkov na nevyhnutné nákupy a ich včasné vyúčtovanie
 • komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami a samosprávnymi orgánmi v súvislosti s prijímaním klientov
 • dohľad nad funkčnosťou budovy, zariadení a prístrojov
 • ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou určených zariadení sociálnych služieb zverené mu vedúcou.
Čo táto pozícia obnáša konkrétnejšie?

Zástupca, resp. zástupkyňa vedúcej bude mať na starosti okrem iného napríklad agendu súvisiacu s náborom zamestnancov na pracovisku (tzn. komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie, administratíva spojená s nástupom nových zamestnancov a pod.), evidenciu a vykazovanie dochádzky zamestnancov na pracovisku, administratívu spojenú s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb v určenom rozsahu, vrátane vedenia pokladne, zabezpečenie dostatočného množstva zásob potravín, posteľnej bielizne a pod., komunikáciu s dodávateľom stravy.

Čo je Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul?

Ide o zariadenia pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré fungujú nepretržite už od roku 2006, resp. 2010. Obe zariadenia sa nachádzajú v tom istom areáli a pracuje v nich približne 30 zamestnancov. Viac informácií o nocľahárni a útulku nájdete na našej webovej stránke www.depaul.sk, v časti Naše služby.

Na akú dobu bude pracovná zmluva uzatvorená?

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania
 • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)
 • príležitosti pre vzdelávanie sa v oblasti sociálnych služieb, resp. riadenia ľudí
 • zdieľanie skúseností vedúcich pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • nerozhoduje; technický smer, manažment, právo môže byť výhodou
 • Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
 • Ostatné znalosti
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
  • POHODA Jazz – Základy
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v oblasti riadenia ľudí, resp. riadenia prevádzky
 • Počet rokov praxe
  • 1
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie;
 • schopného viesť tím ľudí a riadiť prevádzku;
 • samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1 270 EUR/mesiac

Nástup

podľa dohody

Miesto práce

Ivánska cesta 32, Bratislava

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a aké manažérske a riadiace schopnosti by ste priniesli do našich zariadení. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Sestra v zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Náplň práce

Do nášho tímu v Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac hľadáme posilu na pozíciu (zdravotnej) sestry, ktorou hlavnou náplňou práce bude:

 • samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o mobilných, čiastočne mobilných a imobilných klientov v zariadení sociálnych služieb pre ľudí so skúsenosťou so životom na ulici podľa platných ošetrovateľských štandardov
 • garancia odbornej úrovne ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadení
 • účasť pri príjme klientov do zariadenia, sledovanie zdravotného stavu klientov, indikácia potreby odborných vyšetrení, vykonávanie odberov v prípade potreby, meranie telesných funkcií, dávkovanie a podávanie liekov, liečiv a injekcií, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • zostavenie ošetrovateľských plánov, identifikácia a napĺňanie potrieb prijímateľa sociálnej služby, vedenie príslušnej dokumentácie
 • dohľad nad bezchybnou manipuláciou pri podávaní liekov, zodpovednosť za evidenciu návykových a omamných látok, ich bezpečné a správne uskladnenie
 • zabezpečovanie zdravotníckeho materiálu
 • úzka spolupráca s pracovníkmi opatrovateľského a sociálneho úseku zariadenia
 • účasť na poradách personálu zariadenia
 • ďalšia práca podľa pokynov vedúceho zariadenia.


Ide o prácu na denné zmeny počas pracovného týždňa.

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania
 • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)
 • príležitosti pre vzdelávanie sa v oblasti sociálnych služieb, resp. riadenia ľudí
 • zdieľanie skúseností vedúcich pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • stredoškolské s maturitou
  • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, v komunite alebo v psychiatrii
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • v zariadení sociálnych služieb alebo v nemocnici
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • človeka, ktorý sa nebojí nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách
 • samostatného, rozhodného, so zodpovedným prístupom a tímovým duchom
 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1 220 EUR/mesiac(v prípade práce na plný úväzok)

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Miesto práce

Jelenia 4, Bratislava

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi so skúsenosťou so životom na ulici. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Sociálny pracovník v Nocľahárni

Náplň práce 
 • sociálne poradenstvo ako základný pilier vzájomného spoznávania sa a budovania spolupráce s klientom (hájenie záujmov, sprevádzanie, podpora…),
 • pomoc pri vybavovaní dokladov (mnoho ľudí na ulici nemá vyriešené ani základné veci, ako je občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotný stav…),
 • mnoho ľudí na ulici nevie, ako si efektívne a úspešne hľadať vhodnú prácu, môžeš im preto pomôcť v usmernení, akou cestou vykročiť, s čím súvisí aj podpora rozvoja ich sociálnych a pracovných zručností a podobne.
 • Práca je na zmeny (pondelok až piatok) – ranná (7:30 – 15:45), poobedná (12:15 – 20:30) – zmeny sa striedajú v rámci týždňa, nie po týždňoch. 
Požiadavky na zamestnanca 
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa – odbor Sociálna práca (asistent sociálnej práce)
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa – odbor Sociálna práca (sociálny pracovník)
 • Microsoft Windows – mierne pokročilý
 • vodičský preukaz B – výhodou
 • predchádzajúca skúsenosť s cieľovou skupinou – výhodou
 • osobnostné predpoklady: ľudský a empatický prístup, komunikatívnosť, odolnosť voči mentálnej záťaži, zodpovednosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme
Druh pracovného pomeru  
 • Plný úväzok (s možnosťou doby neurčitej) 
Základná zložka mzdy (brutto)  
 • 1 200 EUR/mesiac (v prípade asistenta sociálnej práce 1.075 EUR/mesiac) 
Nástup 
 • Ihneď (resp. podľa dohody) 
Miesto práce 
 • Ivanská cesta 32, Bratislava

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a ako si predstavujete prácu s ľuďmi bez domova v nízkoprahovej nocľahárni. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie

Opatrovateľ

Náplň práce 
 • prispievanie k zlepšeniu zdravotného stavu klienta formou starostlivosti o osobnú hygienu klienta či pomoci pri presune na lôžko či invalidný vozík,
 • pomoc s udržiavaním poriadku a čistoty prostredia v zariadení,
 • výdaj stravy, ako aj nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 • asistencia pri sprevádzaní klienta k lekárovi a bežných denných aktivitách,
 • podpora klienta pri každodenných činnostiach,
 • administratívne činnosti spojené s poskytovaním služieb klientom. 
Požiadavky na zamestnanca 
 • minimálne ukončené vzdelanie – stredoškolské bez maturity,
 • predchádzajúca skúsenosť s cieľovou skupinou – výhodou,
 • osobnostné predpoklady: ľudský a empatický prístup, komunikatívnosť, odolnosť voči mentálnej záťaži, zodpovednosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme. 
Druh pracovného pomeru  
 • Plný úväzok (s možnosťou doby neurčitej) 
Základná zložka mzdy (brutto)  
 • 900 EUR/mesiac (prípadné mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami ZP) 
Nástup 
 • Hneď (resp. podľa dohody) 
Miesto práce 
 • Hattalova 6, Bratislava 

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie. 

Pomáhajúci pracovník v nocľahárni

Náplň práce 
 • pomocné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova,
 • administratívne činnosti spojené s registráciou klienta, vedenie požadovanej evidencie, práca s registračnou pokladnicou a zobrazovacími zariadeniami, hmotná zodpovednosť za zverenú hotovosť,
 • zabezpečovanie starostlivosti o osobnú hygienu klienta,
 • zabezpečovanie starostlivosti o hygienu okolitého prostredia klienta (vrátane upratovacích prác),
 • asistencia pri opatrovateľských činnostiach podľa potreby,
 • pranie osobného ošatenia klienta a inej bielizne,
 • výdaj a/alebo príprava stravy, výdaj potravín a ošatenia,
 • zabezpečovanie starostlivosti o hygienu ubytovacích a kancelárskych priestorov zariadenia sociálnych služieb (vrátane upratovacích prác).
 • Práca je vykonávaná v rámci nočných a denných zmien v nepretržitej prevádzke (s prevahou nočných zmien). 
Požiadavky na zamestnanca 
 • minimálne ukončené vzdelanie – stredoškolské bez maturity,
 • Microsoft Windows – základy,
 • predchádzajúca skúsenosť s cieľovou skupinou – výhodou,
 • osobnostné predpoklady: ľudský a empatický prístup, komunikatívnosť, odolnosť voči mentálnej záťaži, zodpovednosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme. 
Druh pracovného pomeru  
 • Plný/skrátený úväzok (s možnosťou doby neurčitej) 
Základná zložka mzdy (brutto)  
 • 900 EUR/mesiac/plný úväzok (prípadné mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce) 
Nástup 
 • ihneď (resp. podľa dohody) 
Miesto práce 
 • Ivanská cesta 32, Bratislava 

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie.