Integračný projekt

Integračný program je zameraný na integráciu ľudí dlhodobo žijúcich na ulici. Program využíva pracovné aktivity, kombináciu atraktívnych benefitov a individuálne plány osobného rozvoja. V rámci programu prechádzajú účastníci jednotlivými fázami, ktoré sú prispôsobené ich
schopnostiam, možnostiam a záujmu.

V rámci programu úzko spolupracujeme s mestskými časťami (Karlova Ves, Ružinov, Magistrát hl. mesta Bratislava) pre ktoré účastníci upratujú verejné priestory a robia ďalšie verejno-prospešné práce.

Program je prístupný všetkým, vrátane užívateľov nízkoprahovej nocľahárne. Do projektu sa v roku 2019 zapojilo 149 klientov, ktorí spolu odpracovali 6 066 hodín a vďaka tomuto programu 12 z nich opustilo ulicu.

Kontakt:
0901 720 045
integracnyprojekt@depaul.sk

Hľadáte viac informácii?

Zdieľanie stránky:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email