Integračný projekt

Integračný program sa zameriava na tému dostupnosti bývania. Vychádza z princípu myšlienky “housing first”, ktorú sa snaží implementovať v slovenských podmienkach. Cieľom je poskytnutie bezpečného a udržateľného bývania ľuďom, ktorí sú dlhodobo zasiahnutí bezdomovectvom. Nosnou myšlienkou je bývanie ako právo, ktoré si jedinec nemusí zaslúžiť, automaticky mu patrí. V súčasnosti integračný projekt pracuje s tromi klientmi priamo v bývaní.  

Lokalita 
Kancelária v zázemí na Opávskej 24, sociálna služba je poskytovaná terénne, na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Komu pomáhame 
Služba je určená všetkým ľuďom bez domova, zameriava sa však na ľudí s dlhodobou skúsenosťou s bezdomovectvom bez ohľadu na zdravotný stav, závislosť, či sociálne správanie. 

Ako pomáhame
Poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, sprevádzame ľudí pri zabývaní sa a podporujeme v samostatnom, bežnom živote.  
Pracujeme na šírení myšlienky dostupného bývania a práva jednotlivca na bezpečný domov.

Kontakt 
Mgr. Natália Poláková (sociálna pracovníčka) – +421 901 721 058
Mgr. Karolína Mlynková (sociálna pracovníčka) – +421 901 720 045

Zdieľanie stránky: