Integračný program bývania

Integračný program bývania sme v Depaul Slovensko spustili v roku 2020.
Od začiatku sme v ňom chceli pomáhať pri integrácii tým najzraniteľnejším z radov ľudí bez domova, ktorí dlhodobo využívajú naše služby. Keďže drvivá väčšina našich klientov sú jednotlivci, rovnakým smerom je zameraný aj Integračný program bývania. V skratke, hľadá a sprostredkováva dostupné bývanie jednotlivcom z radov ľudí bez domova. Vďaka tomuto programu aktuálne trávi svoje dni v bezpečí vlastnej postele 6 ľudí so skúsenosťou so životom na ulici (pozn.: k februáru 2023). Celkovo sa nám podarilo pomôcť už 7 ľuďom pri nájdení a udržaní dôstojného bývania.
V našej práci chceme pokračovať, pretože veríme, že bývanie ako prvé je jedinou trvalou cestou k ukončovaniu bezdomovectva.

 

Byty hľadáme pre jednotlivcov a aktuálne bývajú v bytoch 6 ľudia. Získať bývanie po dlhom čase života na ulici má na ľudí zotavujúce účinky, keďže konečne nemusia riešiť každodenný zápas, ktorý sprevádza život na ulici. Seba i svoje veci majú v bezpečí, domov môžu prísť kedykoľvek potrebujú alebo chcú, v izbe s nimi nespia ďalší cudzí ľudia. Znie to ako banalita, no pre človeka, ktorý bol dlhšiu dobu bez dôstojného a samostatného bývania, je to obrovská zmena. Zároveň sa po stabilizácii v bývaní otvárajú ďalšie témy a problémy, ktoré človek na ulici nosil v sebe. Tie sú potom súčasťou procesu sprevádzania človeka v bývaní, ktoré robí sociálny pracovník

Na začiatku projektu sme sa obávali najviac toho, že nenájdeme žiadnych ochotných ľudí, ktorí ľuďom so skúsenosťou so životom na ulici svoje byty prenajmú. Táto obava sa našťastie tak úplne nenaplnila. Nájsť cenovo prístupné byty, ktoré by vedeli byť udržateľné aj pre ľudí s nižším príjmom, však vôbec nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Každý nájomca z radov našich klientov je iný, a preto nastavujeme spoluprácu v rámci nášho programu podľa jeho potrieb a možností. Našou snahou však je, aby si každý človek v bývaní platil nájom v najvyššej možnej miere sám. Zároveň dobrá prax zo zahraničia hovorí, že by to nemalo byť viac ako 40 percent z celkových príjmov daného človeka. Vďaka projektu Dostupné bývanie pre ľudí bez domova, financovaného v rámci OP ĽZ, si nájomca dokážeuhrádzať významnú časť nájmu. Len takým spôsobom vieme zabezpečiť udržateľnosť bývania pre konkrétneho človeka. Tým sa podporuje prevzatie zodpovednosti za samostatné bývanie.

Projekty, ktoré idú pri integrácii ľudí bez domova cez bývanie (tzv. housing led prístup) vychádzajú z filozofie, že bývanie nie je odmenou ale potrebou, ktorú potrebujeme mať všetci naplnenú. Tento prístup otočil „na hlavu“ zaužívaný systém sociálnej práce s ľuďmi bez domova. Sociálny pracovník v takomto prípade (rovnako aj v našom programe) chodí priamo za ľuďmi do ich bytu. Zo začiatku sú tieto stretnutia intenzívnejšie a hlavne počas zabývania sa sociálny pracovník snaží byť s človekom v bývaní v úzkom kontakte. Neskôr sa intenzita návštev sociálneho pracovníka znižuje, no vždy je to aj vec dohody a potrieb toho daného klienta.

Veríte spolu s nami, že každý si zaslúži miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom?
Vlastníte byt, či viete o byte, ktorý by mohol byť súčasťou nášho programu?

DARUJTE S NAMI ŠANCU ZAČAŤ ZNOVA

Pre bližšie informácie sa neváhajte ozvať Dominike, našej pracovníčke pre bytové otázky, na dominika.kohler@depaul.sk alebo jej priamo zavolajte na číslo +421 919 214 995 .

T3%2K7dp5HAxzPJL%nlm

Zdieľanie stránky: