Integračný program bývania

Projekt Integračný program bývania sme v Depaul Slovensko spustili v roku 2020. Od začiatku sme v ňom chceli pomôcť pri integrácii ľuďom bez domova, ktorí dlhodobo využívajú služby v ostatných našich projektoch – nízkoprahovej nocľahárni, ošetrovni, teréne a v útulkoch. Keďže drvivá väčšina našich ľudí sú jednotlivci, rovnakým smerom je zameraný aj Integračný program bývania. V skratke hľadá a sprostredkováva dostupné bývanie ľuďom bez domova. Vďaka tomuto projektu trávia už 3 ľudia bez domova svoje dni v bezpečí vlastnej postele. Náš projekt chceme rozširovať pretože veríme, že toto je jediná trvalá cesta k ukončovaní bezdomovectva.

Byty hľadáme pre jednotlivcov a aktuálne bývajú v bytoch 4 ľudia. Získať bývanie po dlhom čase života na ulici má na ľudí zotavujúce účinky, keďže konečne nemusia riešiť každodenný zápas, ktorý život na ulici sprevádza. Svoje veci majú v bezpečí, domov môžu prísť kedy potrebujú alebo chcú, v izbe s nimi nespia ďalší cudzí ľudia. Znie to ako banalita, no pre človeka bez vlastného bývania je to obrovská zmena. Zároveň sa však po stabilizácii v bývaní otvárajú ďalšie témy a problémy, ktoré človek na ulici nosil v sebe. Tie sú potom súčasťou procesu sprevádzania človeka v bývaní, ktoré robí sociálny pracovník.

Na začiatku projektu sme sa obávali najviac toho, že nenájdeme ochotných ľudí, ktorí ľuďom bez domova byty prenajmú. Táto obava sa našťastie nenaplnila. Najväčším problémom je však nájsť cenovo prístupné byty, ktoré by vedeli byť udržateľné aj pre ľudí s nižším príjmom.

Každý nájomca v projekte je iný a podľa jeho potrieb a možností nastavujeme aj spoluprácu v našom projekte. Našou snahou však je, aby si každý človek v bývaní platil nájom v najvyššej možnej miere. Zároveň dobrá prax zo zahraničia hovorí, že by to nemalo byť viac ako 40 percent z celkových príjmov daného človeka. Vďaka projektu Dostupné bývanie pre ľudí bez domova, financovaného v rámci OP ĽZ, a podpory Hlavného mesta Bratislava si však nájomca dokáže uhrádzať významnú časť nájmu. Len takým spôsobom vieme zabezpečiť udržateľnosť bývania pre konkrétneho človeka. Tým sa podporuje prevzatie zodpovednosti za samostatné bývanie.

Projekty, ktoré idú pri integrácii ľudí bez domova cez bývanie (tzv. housing led prístup) vychádzajú z filozofie, že bývanie nie je odmenou ale potrebou, ktorú potrebujeme mať všetci naplnenú. Tento prístup otočil „na hlavu“ zaužívaný systém sociálnej práce s ľuďmi bez domova. Sociálny pracovník v takomto prípade (rovnako aj v našom projekte) chodí priamo za ľuďmi do ich bytu. Zo začiatku je sú tieto stretnutia intenzívnejšie a hlavne počas zabývania sa sociálny pracovník snaží byť s človekom v bývaní v úzkom kontakte. Neskôr sa intenzita návštev sociálneho pracovníka znižuje, no vždy je to aj vec dohody a potrieb toho daného klienta.

Veríte spolu s nami, že každý si zaslúži miesto, ktoré môže nazývať svojim domovom?
Vlastníte byt či viete o byte, ktorý by mohol byť súčasťou nášho projektu?

DARUJTE S NAMI DRUHÚ ŠANCU ZAČAŤ ZNOVA

Pre bližšie informácie sa neváhajte ozvať našej Dominike na dominika.kohler@depaul.sk alebo jej priamo zavolajte na číslo 0919 214 995 T3%2K7dp5HAxzPJL%nlm

T3%2K7dp5HAxzPJL%nlm

Zdieľanie stránky: