Prečo sme s touto aktivitou začali
V Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sv. Lujzy de Marillac sa ročne postaráme o približne 80 ľudí bez domova. Častokrát sú to ľudia v staršom veku s mnohými zdravotnými ťažkosťami či po prepustení z nemocnice, ktorí po príchode do nášho útulku a ZOS strávia istý čas na lôžku. Práve vďaka našim zariadeniam sa po prepustení z nemocnice do domácej starostlivosti, ktorú ale kvôli chýbajúcemu domovu nemajú kde inde absolvovať, môže ich zdravotný stav stabilizovať, prípadne v ideálnom prípade aj zlepšovať.

Naši sociálni pracovníci a pracovníčky ihneď po príchode klienta začnú pracovať na zabezpečení pre neho stabilného ubytovania, či už vo vhodnom zariadení sociálnych služieb alebo inde. Táto práca zahŕňa okrem iného aj vybavenie potrebných dokladov, zabezpečenie nevyhnutných lekárskych vyšetrení a riešenie finančnej situácie klienta (napríklad vybavením dôchodku, na ktorý má klient nárok).

Napriek tomu musia klienti v našich zariadeniach čakať niekedy aj dlhé mesiace, kým sa im v dôsledku administratívnej náročnosti celého procesu a celkovému nedostatku voľných kapacít v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (t.j. v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení alebo domove sociálnych služieb) podarí presunúť do stabilného ubytovania.

Pracovníci a pracovníčky útulku a ZOS preto už nejaký ten čas premýšľali nad tým, ako môžu našim klientom popri možnosti zapojiť sa do pestovateľských prác v našej komunitnej záhrade budovanej na permakultúrnych princípoch ponúknuť aj ďalšie zaujímavé a zároveň aktívne možnosti trávenia ich voľného času. Práve nápad s výrobou podpaľovačov nám prišiel ako výborné spojenie niečoho praktického i zmysluplného.

Výroba takéto podpaľovača pod vedením zodpovedného zamestnanca vie byť totiž veľmi zaujímavá a rôznorodá aktivita: od prípravy doštičiek, štikania triesočiek cez prípravu knôtov, formovania podpaľovačov do finálnej podoby, až do voskovania a balenia. Vďaka rôznorodosti týchto činností sa do procesu výroby môže zapojiť naozaj akýkoľvek klient aj napriek svojim fyzickým obmedzeniam či zhoršenej motorike. No a v neposlednom rade s našimi klientmi týmto pracujeme na získavaní pracovných návykov, cvičení sa v trpezlivosti a budovaní pokoja.


Koľko klientov sa zapojilo
Do výroby podpaľovačov sa zapájajú klienti v rámci rozvoja ich pracovných zručností alebo záujmovej činnosti dobrovoľne, podľa ich zdravotných možností. Stabilné jadro tejto skupiny momentálne tvoria 6-7 klienti a striedavo sa zapájajú ďalší 2 až 3.

Čo je dôležité
Aktivity spojené s výrobou podpaľovačov klientov bavia, lebo majú možnosť byť súčasťou celého procesu výroby produktu; od prípravy materiálu až po sformovanie finálneho výrobku. Tešia sa z toho, že objavili v sebe schopnosť vytvoriť na pohľad pekný, funkčný a prospešný výrobok a najmä, že ich čas je strávený zmysluplne.


Podporiť našu prácu môžete tu. ĎAKUJEME

Zdieľanie stránky: