Prečo sme s touto aktivitou začali
V Útulku a Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sv. Lujzy de Marillac sa ročne postaráme o približne 80 ľudí bez domova. Častokrát sú to ľudia v staršom veku s mnohými zdravotnými ťažkosťami či po prepustení z nemocnice, ktorí po príchode do nášho útulku a ZOS strávia istý čas na lôžku. Práve vďaka našim zariadeniam sa po prepustení z nemocnice do domácej starostlivosti, ktorú ale kvôli chýbajúcemu domovu nemajú kde inde absolvovať, môže ich zdravotný stav stabilizovať, prípadne v ideálnom prípade aj zlepšovať.

Naši sociálni pracovníci a pracovníčky ihneď po príchode klienta začnú pracovať na zabezpečení pre neho stabilného ubytovania, či už vo vhodnom zariadení sociálnych služieb alebo inde. Táto práca zahŕňa okrem iného aj vybavenie potrebných dokladov, zabezpečenie nevyhnutných lekárskych vyšetrení a riešenie finančnej situácie klienta (napríklad vybavením dôchodku, na ktorý má klient nárok).

Napriek tomu musia klienti v našich zariadeniach čakať niekedy aj dlhé mesiace, kým sa im v dôsledku administratívnej náročnosti celého procesu a celkovému nedostatku voľných kapacít v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (t.j. v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení alebo domove sociálnych služieb) podarí presunúť do stabilného ubytovania.

Pracovníci a pracovníčky útulku a ZOS preto už nejaký ten čas premýšľali nad tým, ako môžu našim klientom popri možnosti zapojiť sa do pestovateľských prác v našej komunitnej záhrade budovanej na permakultúrnych princípoch ponúknuť aj ďalšie zaujímavé a zároveň aktívne možnosti trávenia ich voľného času. Práve nápad s výrobou podpaľovačov nám prišiel ako výborné spojenie niečoho praktického i zmysluplného.

Výroba takéto podpaľovača pod vedením zodpovedného zamestnanca vie byť totiž veľmi zaujímavá a rôznorodá aktivita: od prípravy doštičiek, štikania triesočiek cez prípravu knôtov, formovania podpaľovačov do finálnej podoby, až do voskovania a balenia. Vďaka rôznorodosti týchto činností sa do procesu výroby môže zapojiť naozaj akýkoľvek klient aj napriek svojim fyzickým obmedzeniam či zhoršenej motorike. No a v neposlednom rade s našimi klientmi týmto pracujeme na získavaní pracovných návykov, cvičení sa v trpezlivosti a budovaní pokoja.


Koľko klientov sa zapojilo
Do výroby podpaľovačov sa zapájajú klienti v rámci rozvoja ich pracovných zručností alebo záujmovej činnosti dobrovoľne, podľa ich zdravotných možností. Stabilné jadro tejto skupiny momentálne tvoria 6-7 klienti a striedavo sa zapájajú ďalší 2 až 3.

Čo je dôležité
Aktivity spojené s výrobou podpaľovačov klientov bavia, lebo majú možnosť byť súčasťou celého procesu výroby produktu; od prípravy materiálu až po sformovanie finálneho výrobku. Tešia sa z toho, že objavili v sebe schopnosť vytvoriť na pohľad pekný, funkčný a prospešný výrobok a najmä, že ich čas je strávený zmysluplne.


Podporiť našu prácu môžete tu. ĎAKUJEME

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.