Útulok sv. Vincenta de Paul

Lokalita
Ivanská cesta 32, Bratislava, autobusy 61 a 96 zastávka Fatruny (na znamenie) smerom na letisko

Ako pomáhame
Poskytujeme nocľah, stravu, hygienu, šatstvo, sociálne poradenstvo

Dobrovoľnícka pomoc
Dobrovoľníci – jednotlivci, prosím, kontaktujte Nikoletu Schillovú na tel: 0910 842 745, e-mail: nikoleta.schillova@depaulslovensko.org. Skupiny, prosím, kontaktujte Kristínu Kopáčovú, tel: 0910 852 170, e-mail: kristina.kopacova@depaulslovensko.org

Kontakt
Telefón do útulku: 0911 447 577. Manažérkou nocľahárne a útulku sv. Vincenta je Agápia Tuchyňová, tel: 0910 842 993, e-mail: agapia.tuchynova@depaulslovensko.org

Útulok sv. Vincenta de Paul sa nachádza v prístavbe budovy nocľahárne a je určený pre klientov, ktorí sa aktívne snažia riešiť svoju situáciu a potrebujú miesto, kde môžu preklenúť neisté obdobie. 

Útulok je určený pre ľudí v núdzi, ktorí aktívne hľadajú riešenie svojej situácie a spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi. Slúži na prekonanie akútnych situácií, alebo počas prechodného obdobia, napríklad keď klient čaká na dôchodok, alebo prípadov, kedy klient pracuje, ale ešte nebýva v ubytovni. Útulok bol založený v roku 2010 a kapacita útulku je 20 lôžok.

Pobyt v útulku je podmienený zákazom požívania alkoholu a omamných látok. Klienti môžu stráviť v útulku celý deň, dostávajú celodennú stravu, nevyhnutné ošatenie a obuv, možnosť osobnej hygieny a sociálne poradenstvo. S klientmi realizujeme individuálne rozvojové plány a aktívne sa zúčastňujú programov organizovaných pracovníkmi útulku (tvorivé dielne, pracovná terapia). 

Zdieľanie stránky: