PRELOMOVÉ NOVINKY, Z KTORÝCH MÁME NESKUTOČNÚ RADOSŤ

NÁRODNÁ KONCEPCIA PREVENCIE A UKONČOVANIA BEZDOMOVECTVA JE SCHVÁLENÁ!

Podľa posledného sčítania obyvateľstva žije na Slovensku 660 000 ľudí pod hranicou príjmovej chudoby a viac ako 23 000 ľudí bez domova. Tento trend, bohužiaľ, narastá. Znakom vyspelého štátu je aj schopnosť vytvoriť záchrannú sieť pre občanov, ktorí sa prepadajú do chudoby a prichádzajú o svoj domov.

Na Slovensku začala pred 7 rokmi vznikať iniciatíva, ktorej cieľom bolo dosiahnuť systémové zmeny v prevencii a ukončovaní bezdomovstva. Vznikol dialóg medzi zástupcami nezisku, odborníkmi v sociálnej oblasti, samosprávami a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Ako organizácia sme boli v procese tvorby koncepcie zapojení od roku 2017, kedy sme spolu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a neziskovou organizáciou Proti prúdu začali pripravovať podkladový materiál k národnej koncepcii. Následne na konci roku 2019 vznikla na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracovná skupina, ktorej sme boli členom. Covid činnosť skupiny pozastavil. Opätovne sa rozbehla na konci roku 2021. Počas roku 2022 sme na koncepcii intenzívne pracovali až sa to nakoniec podarilo 😊. Jupí!“ hovorí s veľkou radosťou riaditeľ Depaul Slovensko, Jozef Kákoš.

Ďalším krokom bude tvorba akčného plánu, ktorý určí kto, čo, kedy, akým spôsobom a za koľko bude realizovať opatrenia vedúce nielen k efektívnemu a systematickému ukončovaniu bezdomovectva, ale aj jeho prevencii či opätovnému začleňovaniu ľudí bez domova do bežného života. Intervencia v podobne dostupného bývania sa vo svete ukazuje ako dlhodobo účinnejšie, efektívnejšie a pre štát ekonomicky výhodnejšie riešenie ako manažovanie bezdomovectva.

Ďakujeme všetkým organizáciám a odborníkom, ktorí kráčajú s nami na tejto krásnej, hoci neľahkej ceste. Veľká vďaka patrí samozrejme aj vám, našim priateľom – vaša pomoc a podpora je úžasná. Veríme, že postupne budeme môcť s vami zdieľať viac takýchto skvelých správ.

Váš Depaul tím

postele v noclaharni

Zdieľanie článku:

Facebook
Twitter
Email