POMÔŽTE TÝM, KTORÍ SA PRED NÁKAZOU NESKRYJÚ

Mnohí ľudia bez domova stratili počas súčasnej krízy aj to málo, čo mali. Zavreté prevádzky, zrušené brigády a prázdne ulice im znemožnili získať peniaze na obživu aj príspevok za nocľah v našej nocľahárni. Pritom mnohí z nich patria k tým najohrozenejším ľuďom na Slovensku.
Pomáhať je stále náročnejšie: prísne hygienické opatrenia, rúška, dezinfekcia, ktorá chráni našich klientov a zamestnancov, ale zároveň aj ostatných obyvateľov hlavného mesta, si vyžadujú stále viac peňazí. Denne tak potrebujeme o 250€ viac. Mesačne to znamená o 8 000€ navyše.

Uvedomujeme si, že v tejto neľahkej dobe je veľa tých, čo žiadajú pomoc. No ľudia bez domova nemajú nikoho, len nás – preto prosíme za nich. Pomôžte nám, aby sme tu mohli byť pre nich aj naďalej.

POMÔŽTE NÁM VYZBIERAŤ 15 000 € na dva mesiace fungovania v krízovom stave.
Pomôžte jedinej nocľahárni v Bratislave.

Za vašu podporu dokážeme:

– ľuďom bez domova poskytnúť nocľah aj bez zaplatenia
– poskytnúť im možnosť hygieny a zdravotnej pomoci
– zakúpiť zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky
– dokúpiť hygienické a čistiace prostriedky
– skromne finančne podporiť našich pracovníkov, ktorí napriek ťažkej situácii pracujú vo dne i v noci

Zdieľanie stránky: